tilridning & træning

Tilridning af alle racer
Gangsætning af 4-gængere
Omtræning af uhensigtsmæssig adfærd
Ridning og træning i længere perioder
Ridning i kortere perioder, f.eks. i forbindelse med ferie